Bidra til at barn får en trygg arena for mestring!

Bli frivillig i dag!!!! I sammarbeid med Redd Barna og Oscar Localmedisinske senter, arrangerer Cordão de Ouro capoeira treninger for minioritetsbarn i bydel Bislett og Frogner en gang i uken helt gratis. Aktivitetsgruppen består av frivillige aktører fra Redd Barna som er med på å skape en arena for økt mestring og fellesskap. Her skaper barn og unge nye vennskap og tilegner seg grunnleggende ferdigheter i capoeira. Det blir holdt to kurs i året, hver kurs avsluttes med en avsluttningsfest med verksted og fremvisning av ferdigheter til familie og venner. De får også utdelt uniformer og diplom for deltagelse på kurs.

Om du har lyst til å bidra (eller vet om noen som vil), send oss en mail på: capoeira.reddbarna@gmail.com

Les om det siste arrangementet og hva det vil si å være frivillig i Redd Barna.

2018-11-17T19:58:54+00:00